Nieuws

04-01-2018

Urgent en belangrijk bericht / Europese Verordening EU 167/2013
4 januari 2018 Fedecom 22/12/2017

De wijze waarop Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  de implementatie van de Europese Verordening EU 167/2013 heeft verankerd in de Regeling Voertuigen leidt tot grote problemen bij de productie en het vanaf 1 januari 2018 op de markt plaatsen van getrokken voertuigen. Dit geldt voor nationale en internationale fabrikanten, vertegenwoordigd door importeurs, én dealers.
Deze Europese Verordening is in Nederland de basis voor het introduceren van een goedkeuringsplicht voor aanhangers, respectievelijk getrokken voertuigen, in de voertuigcategorieën R (transport) en S (werktuig). Fedecom is verheugd met de Europese  Verordening 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen. Echter doordat onze focus was gericht op het traject besluitvorming en implementatie kentekenplicht, respectievelijk registratieplicht zijn wij verrast met de termijn waarop in Nederland de voornoemde goedkeuringsplicht voor getrokken landbouwvoertuigen van kracht wordt. Voor nieuwe voertuigen namelijk 1 januari 2018, terwijl Nederland (nog) geen registratieplicht kent.
Tot 1 januari 2018 gelden hiervoor de zogenaamde permanente eisen. Vanaf 1 januari 2018 gelden voor landbouwvoertuigen die op de Nederlandse markt worden verkocht én waarmee men op de openbare weg wil rijden verscherpte eisen die zijn gebaseerd op de Europese Verordening 167/2013 met als doel het verbeteren van de integrale veiligheid van het voertuig en van voertuigcombinaties. De kerneisen zijn samen te vatten in de thema’s remmen, maximaal toelaatbare aslasten, maximale breedte, koppeling, onderrijbeveiliging  en breedtemarkering.
De kernproblemen toegelicht
Met de beoogde invoering van de kentekenplicht medio januari 2017, respectievelijk de apk-plicht medio mei 2018 zou ook de goedkeuringsplicht medio 2018 worden geïmplementeerd. De Tweede Kamer heeft op 13 december 2016 het wetsvoorstel kentekenplicht verworpen en alle stakeholders hebben ontwikkelingen ‘on hold’ gezet, in afwachting van vervolgstappen betreffende registratieplicht, respectievelijk kenteken-/apk-plicht.
Vanaf 1 januari a.s. mogen in de ons omringende landen, waaronder Duitsland, België  en Frankrijk, voertuigen nog op de markt worden geplaatst op basis van nationale goedkeuringseisen, waarin de nieuwe eisen op grond van Verordening 167/2013 nog niet zijn opgenomen. Juristen van het ministerie van IenW houden vol dat Nederland helaas niet kan terugvallen op deze mogelijkheid daar wij wettelijk geen goedkeuringsplicht voor getrokken landbouwvoertuigen kenden.
Fabrikanten, nationaal én internationaal hebben voertuigen geproduceerd op basis van de voorheen reguliere zogenaamde permanente eisen. Deze voertuigen mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer op de Nederlandse markt worden geplaatst. Dit leidt tot onverkoopbare voertuigen of ingrijpende (dure) aanpassingen aan met name het remsysteem. Na inventarisatie blijkt tevens dat goedkeuringsinstanties onvoldoende capaciteit hebben om tijdig (voor het seizoen 2018) keuringen uit te voeren.
Ingrijpende wijzigingen, het tweeleiding remsysteem en/of losbreekreminrichting
Een belangrijke en ingrijpende wijziging betreft de verplichting tot een tweeleiding remsysteem, welke naar keuze hydraulisch of op luchtdruk wordt bediend. Het tweeleiding  remsysteem geldt voor nieuwe getrokken voertuigen met een maximum toelaatbare beladen massa van meer dan 8.000 kg. Zowel tractoren als betreffende getrokken voertuigen zijn tot op heden geleverd met een één-leiding remsysteem.  De losbreekreminrichting dient in geval van het losraken van het getrokken voertuig om deze te remmen. In het kader van veiligheid prima wijzigingen, echter wij – fabrikanten, importeurs én dealers – hebben onvoldoende kunnen anticiperen op de termijn van implementatie.
Wij betreuren het zeer dat wij tot op heden er niet in zijn geslaagd om medewerking te verkrijgen van de juristen van het ministerie van IenW. Inmiddels hebben wij een verzoek gericht aan onze minister van IenW.  Wij hebben haar gevraagd, gezien het belang van draagvlak van de agrarische sector voor wet- en regelgeving én lasten, de termijn waarop voertuigen op de Nederlandse markt mogen worden geplaats op basis van de heden geldende permanente eisen, wordt verlengd tot 31 december 2018. We zullen de reactie van de minister moeten afwachten.
In  de bijlage ‘Factsheet EU 167/2013’ vindt u een beknopt overzicht van de verscherpte eisen voor het verkrijgen van een goedkeuring op grond van de Europese Verordening 167/2013. Deze is samengesteld in samenwerking met de RDW.

12-06-2017

Verhuizing naar nieuwe bedrijfspand!
(klik op de onderstaande foto voor de volledige versie)

10-01-2017

Eerste Ropa Panther verkocht in NL!

Voor seizoen 2017 gaan wij de eerste Ropa Panther in NL afleveren aan Mts. Geluk te Dinteloord, naast deze Panther bietenrooier gaan we ook een Ropa Tiger afleveren aan Loonbedrijf B. Hut te Zeewolde.

01-08-2016

Uitbreiding personeelsbestand.

Per 1 Augustus 2016 is Jan Geluk (18) ons team komen versterken, hiermee hopen wij het groeiende klantenbestand en bijbehorende opdrachten, de groeiende machineverkoop en de huidige klanten te kunnen voorzien van een betere, en constante goede service die u al van ons gewend was.

28-06-2016

Uitbreiding VERHUUR.

Per 28 Juni 2016 hebben wij een Votex Roadmaster 1902s taludmaaier toegevoegd aan onze verhuur, meer informatie kunt u vinden op deze website onder de link “VERHUUR”.

votex-roadmaster-1902s

01-01-2016

Uitbreiding personeelsbestand.

Per 1 Januari 2016 is Steph Oerlemans (18) ons team komen versterken, hiermee hopen wij het groeiende klantenbestand en bijbehorende opdrachten, de groeiende machineverkoop en de huidige klanten te kunnen voorzien van een betere, en constante goede service die u al van ons gewend was.

23-11-2015

Geslaagde demonstratie-tour in Flevoland en Brabant met de Ropa Panther.

In de maanden November en December hebben wij verschillende succesvolle demonstraties verricht met de Ropa Panther bieten/chicorei rooier. Ropa is ‘s werelds marktleider op het gebied van bietenrooiers, met hoofdvestigingen over de gehele wereld, en diverse service-dealers die de kwaliteit van deze machines waarborgen. Meer informatie kunt u vinden op: www.ropa-maschinenbau.de

meer foto’s kunt u hier vinden.

ropa-panther 

26-08-2015

Uiendag proefboerderij Colijnsplaat www.uiendag.nl

Op 27 Augustus staan we met een Tehnos MU300LW Profi klepelmaaier op de uiendag in Colijnsplaat, meer informatie op www.uiendag.nl

uiendag1 uiendag2


08-11-2014

Perdaems Landbouwtechniek VERHUUR

Per 1 Januari 2015 zullen wij een 3 meter combi (front en achter) klepelmaaier ter beschikking hebben voor de verhuur, dit omdat we regelmatig aanvragen hebben om een klepelmaaier te kunnen gebruiken, mede doordat we deze klepelmaaier op voorraad hebben, kunnen we klanten die op het laatste moment een klepelmaaier willen aanschaffen ontlasten door onze verhuur klepelmaaier in te zetten, zo is de klant snel geholpen. Meer informatie? Kijk dan onder “Verhuur” in het menu hierboven.

Tehnos MU300LW

 

27-05-2014

JF voermengwagen actie!

De actie bestaat uit de 1 vijzel 8m3, en de 2 vijzel 14m3 JF voermengwagens, deze zijn naar wens uit te breiden met afvoerbanden, verschillende losluiken etc. Ook vallen de grotere broers van deze types t/m 20m3 onder de actievoorwaarden. Voor meer informatie zie de link hieronder:

Klik hier voor de actieflyer!!

Ook het vakblad Boerderij heeft deze voermengwagen getest, wilt u weten waarom JF als 1 van de beste uit de test kwam? Lees het artikel dan hier terug:

Klik hier voor de test van Boerderij!!

JF-FEEDER-VM-26-3-S_resize-560x351
27-02-2014

Officieel full-line A-dealer geworden van Veenhuis Machines (VMR)

Veenhuis Machines B.V. ontwikkelt en fabriceert innovatieve mesttechniek voor het aanwenden, transporteren en bewerken van mest.

In deze continue veranderende markt heeft Veenhuis in de afgelopen 75 jaar een sterke positie opgebouwd die gebaseerd is op innovatie, kwaliteit en service. Met een machine van Veenhuis bent u verzekerd van een stuk degelijkheid en betrouwbaarheid. Door de lage kosten, 5 jaar garantie en hoge bedrijfszekerheid en restwaarde, is een Veenhuis machine een goede investering.

massey-ferguson-8460-vmr-veenhuis-12knipsel